Goud en zilver om trots op te zijn

Ik ben van mening dat je als maker bewust moet zijn van wat je achterlaat op de wereld.

Wereldwijd zijn meer dan 10 miljoen mijnbouwers en hun families afhankelijk van kleinschalige mijnbouw om in hun levensonderhoud te voorzien. Helaas zijn de arbeidsomstandigheden in veel van dit soort mijnen buitengewoon slecht. 
Kinderarbeid, armoede, slechte huisvesting, onveilige werkomstandigheden en grote schade aan het milieu zijn enkele voorbeelden.

De Alliance for Responsible Mining (ARM) brengt hier verandering in. Zij stelt strenge eisen op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. De mijnorganisaties die hierbij zijn aangesloten ontvangen een vaste prijs en een premie die geïnvesteerd word in betere arbeidsomstandigheden, huisvesting, veiligheidsmiddelen, scholing, sociale ontwikkeling en bescherming van natuur en milieu.

ARM werkt samen met mijnen uit Latijns-Amerika, Afrika en Azië.
Het goud en zilver dat gedolven wordt uit mijnen die aangesloten zijn bij ARM heeft het Fairmined keurmerk. Door dit goud te kopen investeer je in een betere toekomst voor mens en milieu rondom mijnbouw door middel van een afgesproken premie. Voor ons een klein verschil in prijs, voor hen een groot verschil in werken en leven.

Kijk voor meer informatie op https://fairmined.org/